Hoe werkt een zonnepanelensysteem?

werking zonnepanelen

Om het zonlicht om te zetten naar elektriciteit en vervolgens te gebruiken, zijn er verschillende componenten nodig: zonnepanelen, een omvormer, een montagesysteem en de bekabeling. Samen vormen zij de zonnepaneleninstallatie.

Zodra er licht op het zonnepaneel valt, wordt er gelijkstroom (DC) opgewekt. Gelijkstroom moet eerst omgezet worden in wisselstroom (AC) voordat de stroom bruikbaar is in uw huishouden. Het omzetten van de gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door de omvormer.

De opgewekte stroom gaat via DC kabels van de zonnepanelen op uw dak naar uw omvormer. Hier wordt de stroom omgezet in bruikbare wisselstroom.

Bij het omzetten van gelijkstroom van de zonnepanelen naar wisselstroom voor het elektriciteitsnet,  houdt de omvormer rekening met het synchroon lopen van de wisselstroom en de stroom van het net. Ook heeft de omvormer een veiligheidsfunctie. Komt de spanning over de bovengrens, dan schakelt de omvormer zichzelf uit.

Het uiteindelijke doel van de omvormer is het genereren van zoveel mogelijk stroom uit de zonnepanelen. Via AC bekabeling wordt deze stroom naar uw meterkast geleid. In de meterkast is de omvormer doorgaans op een aparte groep aangesloten om overbelasting te voorkomen.

Vervolgens wordt de opgewekte stroom direct ingezet voor de apparaten die op dat moment stroom verbruiken. De overige energie opgeslagen of teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Was dit antwoord nuttig? Bedankt voor het delen van uw feedback.