Actueel

uitleg zonnepanelen

Zonnepanelen blijven rendabel, duidelijkheid over terugleversubsidie in zomer 2018

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken belooft vóór de zomer van 2018 met meer duidelijkheid te komen omtrent de terugleversubsidie die de salderingsregeling zal vervangen. Dit heeft Wiebes toegezegd na Kamervragen.

Het kabinet heeft de ambitie om in 2020 al de nieuwe terugleververgoeding in te voeren. De modernisering van de salderingsregeling heeft de afgelopen tijd voor commotie gezorgd. Om de onzekerheid rondom het rendement van zonnepanelen weg te nemen en overwegers van zonnepanelen niet af te schrikken, moet er snel duidelijkheid komen, vindt ook Agnes Mulder van het CDA. Hierop antwoordde minister Wiebes tijdens het Kamerdebat dat het noodzakelijk is de huidige salderingsregeling te moderniseren, omdat je op dit moment een soort subsidie geeft op de hoogte van de belastingen. Gaan de belastingen omhoog, gaat de subsidie ook omhoog. Volgens Wiebes moet je de subsidie willen baseren op de prijs van zonnepanelen en niet op de hoogte van de belastingen.